• Mikro-stomatologie

    Především, ale nejen při ošetření kořenových kanálků (endodoncii), používáme zvětšovací optické systémy. Jedná se o výkony okem neošetřitelné.Při endodoncii ošetřujeme kořenové struktury široké O,1-0,5 mm. Tento mikrochirurgický postup kvalitně ošetří zuby, které by byly dávno určeny k extrakci

Záchovná

1.kazy, nevyhovující výplně:

  • snažíme se o optimální odstranění kazů nebo nevyhovujících výplní s minimální ztrátou zdravé zubní tkáně
  • podle lokalizace a velikosti defektu Vám navrhneme ideální výplňový materiál, s ohledem na jeho estetickou úroveň

 

2.ošetření kořenových kanálků (endodoncie):

  • jedná se o léčbu zubní dřeně, která je infikovaná nejčastěji z hlubokého zubního kazu
  • ošetření spočívá v odstranění zubní dřeně, mechanickém a chemickém vyčištění
  • následuje zaplnění kořenovou výplní, která zamezuje dalšímu pronikání bakterií
  • ošetření je zcela bezbolestné

Zahnerhalt

Hodnocení stomatologického centra U svaté Anny: Znamylekar und Facebook 

Skip to toolbar